... پرواز تآ تو باید

۸ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

دنبالِ جایی میگردم که راحت تر حرف بزنم !
خیلی راحت تر ...
شاید کانالی .. جایی !


بعدن.نوشت : افتتاح شد !
اون بالا :)
  • کبوتـر :)

ساعت دو ِ نصفه شب است و من کماکان بی دارم !

شش_هفت ساعت بیشتر تا کنکور نمانده !

من از همون اوایلِ دبیرستان واسه کنکورِ هر سال هیجان و استرس داشتم !

من حتی حالا که دیگه کنکورُ له کردم و ازش گذشتم استرس دارم !

من واسه امسالی ها هم استرس دارم !

یکی الان باید باشه که به من دهن کجی کنه و بگه آخه به تو چه !

یکی باید باشه که بهم بگه از تو گذشت !

اون شبِ پر استرسِ کذاییِ کنکور دیگه گذشت

البته شبِ کنکورِ خودم این موقع خواب بودم :|
+ نمیگم استرس نداشته باشید ، چون نمیشه !

موقعِ رفتن از زیر قرآن رد شید ..

سر جلسه آیت الکرسی فراموش نشه ..

ذکر یا لطیف آرومتون میکنه ..

و در آخر یادتون باشه ؛

کنکور مُردنیست !

به فکرِ ادامه ی زنده گی باشید ..

خب؟ :)

  • کبوتـر :)

سرم توی کارِ خودم بود و گوشم پیشِ پچ پچ هایِ حضرت مادر با پدر جان

صحبت که از مشهد رفتن باشد ، فالگوش ایستادن از اوجبِ واجبات است !

آن هم وقتی حرفِ  "یک ماه ماندن" به میان آمده باشد !

از آنجایی که هر وقت دخالت نمودم قضیه کنسل شد! ؛

ذوقِ صدام رو خفه کردم و فقط دعا کردم برای جور شدن سفر ...

یک منِ متنفر از سفر، از مسافرت به مشهد سیر شدنی نیستم !

نه سختی های راهِ هزار کیلومتری از سفر منصرفم می کند ؛

نه خاطره ی مزخرفِ تصادفِ دو سال پیش و بیمارستانِ شهید‌ کامیاب !

و نه بلاهایی که بدونِ برو و برگرد در هر سفرِ مشهد بر سرم نازل میشود !

به قولِ یکی از رفقا ؛

من آخرش تو مشهد می میرم :|

علی کلِ حال ، دعا بفرمایید که بطلبد حضرتِ خورشید ...

  • کبوتـر :)

دارم پاره شدنِ غُل و زنجیر های شیطانِ درونم را احساس میکنم !

الّا ما رحِمَ ربّی ...+ عیدِ فطر مبارک ...

  • کبوتـر :)

چه کنم ؟!

با چه کنم هایِ دلِ بی هدفم ....

  • کبوتـر :)

برای شهید شدن آفریده شده ایم

ولی می میریم !

ظلمتُ نفسی از این بالاتر ؟!


+آه ...

  • کبوتـر :)

یاد بگیریم که هیچ وقت به هیچکس بیش از لیاقت اش خوش بین نباشیم!

بعضی آدم! ها پَست تر از چیزی هستند که نشان میدهند

خیلی پست تر !

یک بنده ی خدایی بارها درِ گوشم خواند !

یکی یکی دارم به حرف هایت میرسم برادر !

دانش گاه لجن زاری ست مملو از بوی تعفنِ مقدس نماهایی که حال به هم زن ترین اند ...

آدم یاد قضیه ی امامُ و آخوند های درباری می افتد !

منقرض نمی شوند چرا ...
+حوصله ی شرحِ بیشتر نیست ‌... و نیازی هم ...

  • کبوتـر :)

تمام شد !

مرغ از قفس پرید !

جبرئیل ندا داد :

اینَک شما

و

وحشتِ دنیای بی علی ...

  • کبوتـر :)