... پرواز تآ تو باید

نمیدونم !
شاید توجیهم برای اینجا ننوشتن بهانه باشه ، نه دغدغه ها و شلوغیِ سر !
شاید هم دنبالِ انگیزه ام ..
خیلی وقته ننوشتم ..
اما همچنان سر میزنم
کامنت ها رو چک میکنم
گذشته م رو میخونم حتی !
اینجا همیشه و هنوز پر از آرامشه ... :)
  • کبوتـر :)