... پرواز تآ تو باید

یاد بگیریم که هیچ وقت به هیچکس بیش از لیاقت اش خوش بین نباشیم!

بعضی آدم! ها پَست تر از چیزی هستند که نشان میدهند

خیلی پست تر !

یک بنده ی خدایی بارها درِ گوشم خواند !

یکی یکی دارم به حرف هایت میرسم برادر !

دانش گاه لجن زاری ست مملو از بوی تعفنِ مقدس نماهایی که حال به هم زن ترین اند ...

آدم یاد قضیه ی امامُ و آخوند های درباری می افتد !

منقرض نمی شوند چرا ...
+حوصله ی شرحِ بیشتر نیست ‌... و نیازی هم ...

  • کبوتـر :)