... پرواز تآ تو باید

ساعت دو ِ نصفه شب است و من کماکان بی دارم !

شش_هفت ساعت بیشتر تا کنکور نمانده !

من از همون اوایلِ دبیرستان واسه کنکورِ هر سال هیجان و استرس داشتم !

من حتی حالا که دیگه کنکورُ له کردم و ازش گذشتم استرس دارم !

من واسه امسالی ها هم استرس دارم !

یکی الان باید باشه که به من دهن کجی کنه و بگه آخه به تو چه !

یکی باید باشه که بهم بگه از تو گذشت !

اون شبِ پر استرسِ کذاییِ کنکور دیگه گذشت

البته شبِ کنکورِ خودم این موقع خواب بودم :|
+ نمیگم استرس نداشته باشید ، چون نمیشه !

موقعِ رفتن از زیر قرآن رد شید ..

سر جلسه آیت الکرسی فراموش نشه ..

ذکر یا لطیف آرومتون میکنه ..

و در آخر یادتون باشه ؛

کنکور مُردنیست !

به فکرِ ادامه ی زنده گی باشید ..

خب؟ :)

  • کبوتـر :)