... پرواز تآ تو باید

تابستانِ پارسال که بعد از مدت ها وبلاگ نویسی رو در بلاگ فا شروع کردم ؛

دومین پستم در مورد حاج رجب محمد زاده بود !

جان باز که نه ؛

شهید زنده ای که به صرفِ نفس کشیدن زنده بود ..

حالا یک سال گذشته و مینویسم از شهید رجب محمد زاده ...

مبارکت باشد عمو رجب

سفر به سلامت ؛

قشنگ ترین قشنگِ خدا ...

  • کبوتـر :)