... پرواز تآ تو باید

+ خیلی دلم میخواست بیام راهیانِ نور ..

-- اِ خُب چراااا ثبت نام نمیکنی ؟؟؟

+ آخه اون تاریخ من کربلام .. :)

-- .....

  • کبوتـر :)