... پرواز تآ تو باید

جگر خون کُن تر از اینکه اسمم در نیامده ؛

این است که هنوز هم گاهی به سایت اش سر میزنم !

چقدر دلم برای خودم می سوزد ...


+ به گمانم پسرِ فاطمه با من قهر است !

نشدم لایقِ دیدار به هم ریخته ام ...

  • کبوتـر :)