... پرواز تآ تو باید

ای که درد و بلات بخوره تو قلبم :)
تولدت مبارک بابای من
عمرم فدای تک تکِ ثانیه های عمرت
عُمر
وجود
هستی
نفس
عشق
زندگی

هووووووفففف
دلم میخواد سرمُ بکوبم توی دیوار حتی .. :)

همیشه باش ...+ به همین سادگی ... به همین متفاوتی :) لحن پستم رو عرض نمودم ...

  • کبوتـر :)