... پرواز تآ تو باید

امروز 7 ِ اسفندِ یک هزارو سیصد و نود و چاهار ! اینجانب پس از طیِ هفت خان ِ رستم ;

از اینترنتُ گوگلُ و مجازی بازی گرفته تا تربیون آزاد های دانش گاه و  جلسات علنی و فوقِ سری!! با دوستانِ جان ؛

و پرس و جو کردن از مردم دیارِ غربت و در آوردنِ آمار جد و آبادِ کاندیداهای محترم ؛

و پس از گذشتن از قبورِ سرشار از آرامشِ شهدای گمنامِ دانش گاه و دعاهایی که ماند بین خودم و خودشان؛

واردِ حوضه ی انتخاباتی شده و سبابه ی مبارک را به جوهر استامپ آغشته نموده و رای دادم :))

کاش که انتخابم اصلح ترین بوده باشد .. !

انتخابی که اولین و آخرین اولویتش ولایت و انقلاب بوده و بس

انتخابی که از عمقِ وجود نشان دادنِ صحیح ترین راهش را از ارباب خواسته بودم ..

به امیدِ تشکیل مجلسی "او" پسندانه ...


#تکرار_میکنم معیارِ انتخاب #ولایت است .


++ 8 روز تا پروااااز ...

  • کبوتـر :)